Fatih Sultan Mehmet Vikipedi Kimdir

Fatih Sultan Mehmet Kimdir Hayatı

30 Mart 1432 doğumlu olan Osmanlı Padişahı tarihte II. Mehmet olarak bilinmektedir ve çağ kapatıp açmıştır İstanbul’u Fethetmesiyle. Fatih yaptıklarıyla tüm dünyada düşmanları tarafından bile büyük saygı gören bir devlet adamı olmayı başarmıştır. Batılılar tarafından Büyük Türk olarak anılmaya başlanmıştır İstanbul’un Fethinden sonra. Küçük yaşlarda devletin çeşitli kademelerinde görev almaya başlayan Fatih küçük yaşta tahta çıkmasıyla bilinmektedir. İlk tahta çıkışı çok erken ve çocuk yaşta olduğundan dolayı devletteki görevini iki dönemde sürdürmüştür. Tahta çıktıktan kısa bir süre sonra devleti idare edebilecek tecrübe ve disiplini kendinde bulamayan Fatih, Babası II. Murat’a: Eğer ben hükümdarsam sana emrediyorum gel tahtının başına geç.” demiştir. Bundan belli bir süre sonra II. Murat tahttan tekrar ayrılmış ve Fatih’in ikinci dönemi başlamıştır. Kısa dönemde hem doğuda hem batıda Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmiş ve büyük fetihler yapmıştır. Zekası ile ün salmış olan Fatih İstanbul’un Fetihi sırasında döktürdüğü toplar ve karadan yürüttüğü gemiler ile büyük ün salmış bir padişahtır. Eğitim hayatı ise oldukça donanımlı olduğu bilinen Fatih’in  Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Farsça, İbranice, Keldanice, Slavca, İtalyanca, Yunanca ve Latince dillerini de bildiği söylenmektedir. Edebiyata büyük önem veren padişah Divan Edebiyatında Avni mahlasıyla birçok eser bırakmıştır. Toplamda 7 eşi olan Fatih 3 erkek 1 tane de kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 3 Mayıs 1481’de hayatını kaybeden Fatih’ten sonra oğulları arasında büyük taht kavgaları yaşanmıştır.fatih-sultan-mehmet

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*