Tevfik Fikret Vikipedi Hayatı ve Edebi Kişiliği

Tevfik Fikret Kimdir Vikipedi

24 Aralık 1867 İstanbul doğumlu olan edebiyat adamı şairlik, öğretmenlik ve yayıncılıkla sürdürmüştür edebiyat hayatını.  Edebiyat-ı Cedide topluluğunun kuruculuğunu yapan Fikret devrimci ve idealist bir şair olmasıyla dönemin ileri gelenleri tarafından oldukça tanınmış bir isim olmayı başarmıştır. O dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün de dikkatini çekmeyi başarmıştır. Türk edebiyatının batılılaşmasına öncülük eden isimlerdendir. Eğitim hayatı istikrara sahip olmayan Tevfik Fikret sürekli göç ettirilmek veya dönemin olaylarından dolayı başka yerlerde eğitimine devam etmiştir. İlk olarak Galatasaray Sultanisinde eğitimine devam etmiştir. Burada tanıştığı dönemin ünlü isimleri olan Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci gibi büyük edebiyat adamlarının aynı zamanda seçkin öğretmenlerin öğrencisi olmuştur. Şiir yazmaya öğretmenlerinin de desteği ile lise yıllarında başlamıştır. Öğretmenlerinin teşviki sayesinde ilk yazdığı şiir Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlanmıştır.  O dönemde yazdıklarında idealist fikirleri taşıdığı için Nazmi mahlası kullanan şair okulunu 1888 yılında birincilikle bitirmiştir. Okuldan mezun olduktan sonra ise şimdiki Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi’nde katip olarak görev yapmıştır. Bir yandan da Yüksek Ticaret Okulu’nda Fransızca ve Türkçe dersleri vermekteydi. Kısa bir süre sonra Nazime Hanım ile evlenen Fikret suskunluğunu Mirsad dergisinde yayımlanan Bahar şiiri ile bozmuş ve yine büyük yankı uyandırmıştır. Tevfik Fikret’in edebiyat adamı olması ve hayatındaki dönüm noktası olarak görebileceğimiz dönem ise Ahmet Haşim, Cenap Şehabettin ve Mehmet Rauf gibi isimlerin de arasında bulunduğu Servet-i Fünun döneminde oldukça önemli eserlere imza atmasıdır. Oğlu Haluk’un ölümü üzerine ” Haluk’un Defteri” isimli eserini yazmıştır. Döneminde en tanındığı şiirleri ise “Sis” ve “Şermin” olarak bilinmektedir.Tevfik-Fikret

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*