Ziya Gökalp Vikipedi Edebi Kişiliği ve Hayatı

Ziya Gökalp Kimdir Eserleri Sözleri

Asıl ismi Mehmet Ziya Gökalp olan şair ve devlet adamıdır. Türk milliyetçiliğinin babası olarak bilinir ve gelişmesi için hem siyasi alanda hem de edebi anlamda Türk Dili ile ilgili birçok çalışma yapmıştır. 23 Mart 1876 yılında Diyarbakır’da doğan Gökalp Diyarbakır’daki Türk, Kürt ve Ermeni çatışması arasında kalmıştır. Bu nedenden dolayı milli benliği konusunda oldukça sorgulama yaptıktan sonra aslının Türk ırkına sahip olduğunu öğrenmiştir. Gökalp’in öğrencilik yılları ve eğitimi doğduğu yer olan Diyarbakır’da başlamıştır. Askeri Liseye giren Gökalp burada özgürlük düşüncesini hocası İsmail Hakkı Bey’den almıştır. Aynı zamanda Müderris Hacı Hasip Bey’den geleneksel İslam dersleri de alan Gökalp öğrenimine İstanbul’da devam etmek istese de bunu gerçekleştiremedi ve Diyarbakır’da sivil bir liseyle devam etti. Liseden ayrıldıktan sonra Arapça ve Farsça dersleri aldı. Tasavvufla yakından ilgilendi ve Fransızca da öğrenmekteydi bu sırada. Daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyetine katılmıştır ve bu dönemde bir yıl ceza evinde kalmıştır. İttihat ve Terakki’nin Diyarbakır şubesinde Peyman gazetesini çıkarmıştır. Daha sonra Genç Kalemlerin kuruculuğunu yapan Gökalp Türk dili ile ilgili birçok çalışma yapmıştır. Turancılık fikrinin de ilerlemesi ve yayılması için çalışmalar yapmıştır. Yazdığı kitapları genellikle bu alanlardadır: Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Türkçülüğün Esasları, Kızıl Elma, Altın Işık ve buna benzer birçok eserini Türkçe ve Türk dili üzerinde yazmıştır.Ziya-Gokalp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*